DESPRE MINE

AM

Comunicarea presupune deopotrivă inteligibilitatea în exprimări, adevărul în ceea ce se susține, echitatea în  considerarea celuilalt și veracitatea în propria prezentare. Comunicarea nu se reduce la transmiterea de mesaje, cum se crede, prea des, în România de astăzi. Altfel spus, este mereu de întrebat câtă inteligibilitate, cât adevăr, câtă echitate, câtă veracitate se afla în mesaje. Răspunsul este la îndemâna fiecăruia. (Andrei Marga

CONTACT INFO

andrei.marga@andreimarga.eu
tel/fax: (0745) 36  37  20 
 • Monografii ale gândirii contemporane
  Filosofia lui Habermas, Rao, București, 2017 Ponderea pe care o dețin Jürgen Habermas, cel mai profilat filosof pe scena lumii de astăzi, și Joseph Ratzinger, cel mai influent teolog din ultimele decenii, este bine cunoscută. Anvergura lor îi plasează în succesiunea lui Kant, Hegel, Peirce, Husserl, Dewey, Wittgenstein, Heidegger, respectiv Schleiermacher, Rosenzweig, Bultmann,...
  Citește mai mult
 • Philosophy in a Changing Europe (Filosofia într-o Europă în schimbare), Editura Academiei, București, 2017
  Editura Academiei Române a tipărit în ultimii ani o seamă de cărți ale lui Andrei Marga ce constituie premiere în cultura română și au relevanță internațională. Volumele Argumentarea (2010), The Destiny of Europe (2011), Religia în era globalizării (2013), Universitatea veritabilă (2015), Reconstrucția pragmatică a filosofiei. Profilul Americii clasice (2016) sunt printre acestea....
  Citește mai mult
 • Ocolirea faptelor
  Dacă miza unei societăți este mai mult decât viețuirea oricum, atunci ocolirea faptelor, desconsiderarea metodelor și încălcarea logicii elementare, atât de copioase în România de astăzi, ar trebui să pună pe gânduri. Ele afectează evident sănătatea societății și-i împiedică performanțele. Să privim realitatea în față. Azi, observând ocolirea faptelor. Cunoștințele de istorie întrețin,...
  Citește mai mult
 • Karl Rosenzweig sau cotitura existențială a filosofiei 
  În anii douăzeci,  în filosofia europeană s-a produs cotitura de la teleologia modernă la o abordare existenţială ce a deschis o cale nouă pentru filosofie. Această cotitură au reprezentat-o iniţiativele de gândire ale lui Karl Rosenzweig. În literatură, desigur, Franz Kafka şi Jorge Louis Borges au semnalat-o. Pentru a sesiza cât de profundă...
  Citește mai mult
 • Enciclicele lui Benedict al XVI-lea
  Joseph Ratzinger – Benedict al XVI-lea poate fi întâlnit în istoria enciclicelor papale în triplă ipostază: ca pregătitor, în virtutea ponderii neobișnuite, fiind teolog de vârf și prefect al Sanctum Officium, al unor enciclici ale lui Ion Paul al II-lea; ca papă și autor al trei enciclici;  și ca autor al enciclicii aflată...
  Citește mai mult
 • Despre relevanța premiilor naționale
  Orice discuție asupra premiilor naționale stârnește sentimente complicate. Dovadă este și faptul că după aproape orice ierarhizare nemulțumirile justificate explodează. Pe de o parte, prestigiul premiilor, ca și al titlurilor, ce se acordă în țara noastră nu numai că nu este ridicat, dar a scăzut continuu prin improvizație, imprecizia criteriilor și cedări în...
  Citește mai mult
 • Populism și autoritarism
  Acuzația de populism este la modă. Dacă, în locul austerității,  guvernul pune consumul ca motor al economiei, este socotit populist. Se spune la fel dacă cineva propune politici, internă și externă, scutite de amatorism și cu efecte benefice pentru cetățeni. La drept vorbind, în asemenea cazuri nu este vorba de populism, ci de...
  Citește mai mult