Programul și cărțile operei

Andrei Marga: Programul și publicațiile

Tabloul publicațiilor lui Andrei Marga, combinând criteriul tematic cu cel cronologic, se prezintă astfel:

A. Volume autor unic

B. Coautor la volume pe plan internațional

C. Studii și articole în publicații internaționale (selecție)

D. Studii (selecție)

E. Rubrici permanente deținute în reviste de cultură și televiziuni (selecție)

Redăm aici A și B

                                             

 1. Volume autor unic

Publicațiile lui Andrei Marga acoperă un spectru larg de domenii având ca focus elaborarea unei concepții și a unei sistematizări filosofice proprii. Luând în considerare volumele  publicate ca autor unic, până acum au fost acoperite domenii precum:

 1. Construcție filosofică – pragmatismul reflexiv: 

 • Raționalitate, comunicare, argumentare, Dacia, Cluj-Napoca, 1991, 328 p. (retipărită în ediția a doua de Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2009)
 • Relativism and Its Consequences. Relativismul și consecinţele sale, Presa Universitară Clujeană, 2007, 350 p. (ediția a II-a))
 • Întoarcerea la sens. Filosofia pragmatismului reflexiv, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2015, 294 p.
 • Pragmatismul reflexiv. Încercare de construcție filosofică, Editura Compania, București, 2016, 354 p.
 • Philosophy in a Changing Europe, Editura Academiei Române, București, 2017, 306 p.
 • Rațiune și voință de rațiune, Editura Academiei Române, București, 2017, 324 p.

  2. Istoria filosofiei contemporane:

 • Reconstrucţia pragmatică a filosofiei,Editura Polirom, Iași, 1998, 193 p.
 • Introducere în filosofia contemporană, Editura Compania, București, 2014, 656 p. (ediția a treia)
 • Filosofia  lui Habermas, Rao, București, 2017, 672 p. (ediția a doua, după cea de la Iași, Polirom, 2016).
 • Filosofia critică a „Școlii de la Frankfurt”, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2014, 380 p.   
 • The Pragmatic Reconstruction of Philosophy,Cluj University Press, Cluj, 2012, 215 p.
 • Reconstrucția pragmatică a filosofiei. Profilul Americii clasice, Editura Academiei Române, București, 2016, 330 p. (ediție completă și definitivă)

 3. Metodologie și logică:

 • Introducere în metodologia și argumentarea filosofică, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992, 194 p.(ediția a doua la editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2018)
 • Argumentarea, Editura Academiei Române, București, 2010, 303 p. (ediția a doua)

4. Filosofia și sociologia societății moderne:

 • Explorări în actualitate, Editura Apostrof, Cluj, 1995, 187 p.
 • Die kulturelle Wende. Philosophische Konsequenzen der Transformation, Presa Universitară Clujeană, 2004, 610 p.
 • Diagnoze: articole și eseuri, Editura Eikon, Cluj, 2008, 550 p.
 • România actuală (Diagnoză), Editura Eikon, Cluj, 2011, 250 p.
 • Guvernanță și guvernare (Un viraj al democrației?), Editura Compania, București, 2014, 220 p.
 • Metanarativii actuali. Modernizare, dezvoltare, globalizare, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2015, 352 p.
 • Emancipare, asimilare, dismilare, Editura Hasefer, București, 2016, 440 p.

5. Filosofia unificării europene:

 • Filosofia unificării europene, EFES, Cluj- Napoca, 2003, 436 p. (a treia ediţie)
 • Philosophie der europäischen Einigung, Presa Universitară Clujeană, 2009, 412 p.
 • The Destiny of Europe, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011,496 p.
 • Riflessioni italiane, Editura Grinta, Cluj- Napoca, 2011, 182 p.
 • România în Europa actuală, Libris Editorial, Brașov, 2019, 309 p.

                        

6. Filosofia religiei și teologie:

 • Religia în era globalizării, Editura Academiei Române, București, 2014, 262 p. (ediția a treia).
 • Absolutul astăzi. Teologia și filosofia lui Joseph Ratzinger, Editura Meteor, București, 2017, 304 p. (ediția a II-a)
 • Fraţii mai mari. Întâlniri cu iudaismul, Editura Hasefer, Bucureşti,2009, 270 p.
 • La Sortie du Relativisme, Editura Limes, Cluj, 2008, 324 p. (a doua ediţie).
 • Philosophia et Theologia Hodje, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj, 2008, 580 p.

7. Filosofia și politica educației:

 • Universitatea în tranziţie, Editura Apostrof, Cluj- Napoca, 1996, 209 p.
 • Educația în tranziție, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998.,126 p.
 • University Reform Today, Presa Universitară Clujeană, 2005, 450 p. (a patra ediţie)
 • Bildung und Modernisierung, Presa Universitară Clujeană, 2005, 364 p. (a treia ediţie).
 • Challenges, Values and Vision. The University of the 21st Century, Presa Universitară Clujeană, 2011, p.476 (ediția a doua) 
 • Universitatea veritabilă, Editura Academiei Române, București, 2015, 222 p.

8. Studii filosofice:

 • Herbert Marcuse. Studiu critic, Editura Dacia, Cluj, 1980, 250 p.
 • Cunoaștere și sens. Perspective critice asupra pozitivismului, Editura Politică, București, 1984, 256 p.
 • Philosophy in the Eastern Transition, Editura Apostrof, Cluj. Napoca, 1995, 283 p. (versiune extinsă).
 • Explorări în prezent, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014, 410 p.
 1. Studii de strategie globală și fundamentarea politicii externe:

      Crizele modernității târzii, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012,226 p.

           Criză şi după criză. Schimbarea lumii, Editura Eikon, Cluj, 2012, 342 p. (a treia ediţie)

           Schimbarea lumii (geopolitică, globalizare, cultură), Editura Academiei Române, Bucureşti,   2013, 256 p.

           Ascensiunea globală a Chinei, Editura Niculescu, București, 2015, 262 p.

           Ordinea viitoare a lumii, Editura Niculescu, București, 2017, 430 p.

                         

        10.Programe reformatoare în rolurile publice îndeplinite (rector, ministrul educației naționale, ministrul afacerilor externe, președinte de partid, președintele ICR etc.):

          *Reforma modernă a educației, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2016  

          *Anii inovării. Reforma Universității clujene 1993-2012, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2014, 250 p. 

           *Sincronizarea culturii române. Un proiect, Editura Tribuna, Cluj-Napoca,2013, 268p.

            *România într-o lume în schimbare. Interviurile lui Romeo Couți cu Andrei Marga, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2013, 242 p.

            *După cincisprezece ani. Fifteen Years after (1998-2004 şi 2008-2012), Presa Universitară Cluj, 2011, 229 p.

            *Profilul și reforma Universităţii clujene. Discursuri rectorale, Presa Universitară Clujeană, 2011, 480 p.( (a treia ediţie).

             *Anii reformei 1997-2000, EFES, Cluj-Napoca, 2007, 570 p. (a doua ediţie).

             *Ieşirea din trecut (Documente și reflecţii), Editura Alma Mater, Cluj, 2002, 264p.

             *Academic Reform. A Case Study, Presa Universitară Clujeană, 1997, 100 p.

11. Volume de publicistică:

 • Dialoguri cu David Ward, Henri Paul, Roland Lohkamp, Michel Grimaldi, E.S. Zenon Cardinal Grocholewski, Hans Gert Pöttering, E.S. Christoph Cardinal Schönborn, Î.P.S. Bartolomeu Anania, Robert S. Wistrich, Gianfranco Ghirlanda, Édith Cresson, Hans Küng, René-Samuel Sirat, Gianni Vattimo, Presa Universitară Clujeană, 2008, 389 p.
 • Speranţa raţiunii. Interviuri, EFES, Cluj – Napoca,  2006, 412 p.

 

                       Volume pe plan internațional – coautor (Selectiv)

 1.  
 • “The Sense of our Days History”, în Estudos do Seculo, Coimbra University Press, 2018, nr.18, pp.15-36 
 • Über die postsekuläre Gesellschaft”, în  Quod iustum est et aequum, Poznan University, Metropolitan Archdioceze Poznan, Lodz, 2013, pp.424-449.
 • „Emancipation, assimilation, dissimilation”, în Roumanie, Israel, France: parcours juifs. Hommage au professeur Carol Iancu, Honore Champion, Paris, 2014, pp.87-111.
 • „Democracy as a Form of Life”, în Maria Marczewska-Rytko. Ed. Democratic Thought in the Age of Globalisation, Marie Curie-Sklodowska University Press, Lublin, 2012, p.15-38.
 • „Politica e religione. Voegelin oggi” în Gian Franco Lami (a cura di) „Lo stato degli studi Voegeliniani a cinquant’anni dalla pubblicazione di Ordine e Storia”, Tipomonza, Milano, 2011, pp. 84-93.
 • „Religion and the State Nowadays”, în Auflösung historischer Konflikte im Donauraum. Festschrift für Ferenc Glatz zum 70. Geburtstag, Arnold Suppan (Hrsg.), Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011, pp. 27-42.
 • „The University of the 21st Century: Challenges”, în The International Journal of higher education and democracy – AUDEM, volumul 1, State University of New York Press, 2010, pp. 18-46.
 • „Rumänien zwanzig Jahre nach den demokratischen Umbrüchen von 1989”, în Hans-Joachim Veen, Peter März, Franz-Josef Schlichting (Hrsg.), Die Folgen der Revolution. 20 Jahre nach dem Kommunismus, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 2010, pp. 83-99.
 • „Multilingualism, multiculturalism and autonomy”, în Sjur Bergan și Radu Damian (Eds.), Higher education for modern societies: competences and values, Council of Europe higher education series No. 15, Council of Europe Publishing, 2010, pp. 49-55.
 • „Die Funktion der kritischen Theorie im politischen Transformationsprozess Osteuropas”, în Cristian Alvarado Leyton, Philipp Erchinger (Hrsg.), Identität und Unterschied. Zur Theorie von Kultur, Differenz und Transdifferenz, Transcript Verlag, Bielefeld, 2010, pp. 263-275.
 • „The University and the Relativism”, în Seminarium. Commentarii Pro Seminariis, Vocationibus Ecclesiasticis, Universitatibus et Scholis Catholicis, Nova Series Anno XLIX, No. 4, Città del Vaticano, octombrie-decembrie 2009, pp. 617-643.
 • „Competitiveness, Values, Vision (European Aspects)”, în Il Caleidoscopio delle identità. Contributi per l’Europa, a cura di Giuliana Parotto, EUT – Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2009, pp. 99-118.
 • „The University of the 21st century. Challenges”, în Rassegna di Pedagogia. Pädagogische Umschau, Fabrizio Serra Editore, Pisa – Roma, LXVII 1-4, Gennaio-Dicembre 2009, pp. 215-225.
 • Multiculturalism, inter-culturality and leadership”, în Higher Education at a time of transformation, Palgrave Macmillan, New York, 2009, pp. 57-58.
 • „The Way Out of Relativism. To the Firm Values”, în Andrei Marga, Theodor Berchem, Jan Sadlak (Eds.), Living in Truth. A Conceptual Framework for a Wisdom Society and the European Construction, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 111-126.
 • „Konkurenčnost, Vrednote, Vizija”, în Obrazi Evrope. Evropa, Svet in Humanost V 21. Stoletju, Inštitut Nove revije, zavod da humanistiko, Ljubljana, 2008, pp. 98-104.
 • „Sul concetto di Europa tra Settecento e Ottocento”, în Francesco Guida (a cura di), Dalla Giovine Europa alla Grande Europa, Carocci Editore, Roma, 2007, pp. 9-24.
 • „The Religious Turn. On the new Relation between Science, Philosophy and Religion”, în Miroslav Polzer, Silvo Devetak, Ludvik Toplak, Felix Unger and Maria Eder (Eds.), Religion and European Integration. Religion as a Factor of Stability and Development in South Eastern Europe, Volumul 6, Weimar, 2007, pp. 281-292.
 • „The Cultural Legitimacy of the European University”, în Seminarium. Commentarii Pro Seminariis, Vocationibus Ecclesiasticis, Universitatibus et Scholis Catholicis, Nova Series Anno XLVII, No. 2, Città del Vaticano, 2007, pp. 529-554.
 • „Die Wiederherstellung des Dreiecks, Jerusalem, Athen, Rom”, în Klaus Dethloff, Ludwig Nagl, Friedrich Wolfram (Hrsg.), «Die Grenze des Menschen ist göttlich», Beiträge zur Religionsphilosophie, Parerga Verlag, Berlin, 2007, pp. 69-105.
 • „La correlación de las identidades”, în Christian Wenzlaff – Eggbert (Ed.), Europa como espacio cultural: La identidad y las instituciones europeas, „Kölner Beiträge zur Lateinamerica – Forschung”, Hrsgb. von Christian Wentzlaff-Eggbert und Martin Traine, Universität zu Köln, 2006, pp. 12-25.
 • „Academic Consequences of Globalisation. Open markets, autonomous organizations, creative minds”, în Malcolm H. Field, James Figan (Eds.), Education Across Borders. Philosophy, Policy, Pedagogy. New Paradigms and Challenges, Waseda University, Tokyo, 2005, pp. 17-28.
 • „Die Mission und die Funktionen der Universität heute”, în Universität in der Gesellschaft. Verantwortung und Chancen für die Zukunft. Wilfried Böhm und Martin Lindauer (Hrsg.), Ernst Klett  Verlag, Stuttgart, Dusseldorf, Leipzig, 2003, pp.183-211.
 • „Ein großer Schritt voran. Über das Österreichische Universitätsgesetz 2002”, în Stefan Titscher, Sigurd Hollinger (Hrsg.), Hochschulreform in Europa – konkret. Österreichs Universitäten auf dem Weg vom Gesetz zur Realitat, Leske und Budrich Verlag, Opladen, 2003, pp. 23-40.
 • „Die Bedeutung der Bibel für die Kultur in Rumänien”, în Karl Schwarz und Wolfgang Wischmeyer, SOMEF. Süd-Ost-Mittel-Eurpäischer Fakultätentag für Evangelische Theologie. Dokumentation der Kongresse 1999 und 2001, Viena, 2002, pp. 127-136.
 • „Europäische Identitätsbildung in Osteuropa”, în Ludwig Kühnhardt (Hrsg.), Europäische Identität: Paradigmen und Methodenfragen, CEIS, Bonn, 2001.
 • „Remembrance of Tragedy”, în The Stockholm International Forum on the Holocaust, Proceedings, Stockholm, 2000, pp.143-144.
 • „Vom Relativismus zu festen Werten”, în Horst Fassel und Christoph Waack (Hrsg.), Regionen im Östlichen Europa – Kontinuitäten, Zäsuren und Perspektiven, Im Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität Tübingen, 2000, pp. 5-14.
 • „Quality of Education and Social Cohesion”, în Strengthening the Common European House of Education. Social Cohesion and Quality – a Challenge for Education, Portugalia, 2000, pp.18-20.
 • „Sprache als Machtinstrument”, în Krista Zach (Hrsg.), Rumänien im Brennpunkt, Verlag Süd-Ostdeutsches Kulturwerk, München, 1998, pp. 271 – 282.
 • „Grenzen und Dilemmata der Transformation”, în Armin Nassehi (Hrsg.), Nation, Ethnie, Minderheit. Beiträge zur Aktualität ethnischer Konflikte, Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, 1997, pp. 409-426.
 • „The Culture of Scholarship in Europe Today”, în Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences, Volumul 123, Nr. 3, 1997, pp.171-184.
 • „Limits and Dilemmas of Transition”, în Elzbieta Matynia (ed.), Grappling with Democracy. Deliberations on Post-Communist Societies (1990-1995), Sociologicke Nakladatelstvi, Praga, 1996, pp. 92-100.
 • „The Modern World and the Individual”, în Bernd Magnus and Stephen Cullenberg (eds.), Whither Marxism? Global Crises in International Perspectives, Routledge, New-York și Londra, 1995, pp. 79-108.

C. Traduceri din limba germană și editări ale unor traduceri din engleză și germană

 • Jürgen Habermas, Cunoaștere și comunicare, Editura Politică, București, 1983 (în colaborare).
 • Manfred Riedel, Comprehensiune sau explicare?, Editura Dacia, Cluj, 1989.
 • Filosofia americană. Antologie, Volumul 1, Filosofia americană clasică. „Introducere”, Editura All, București, 2000 (editare).
 • Hans Küng, Judaismul, Editura Hasefer, București, 2005, „Introducere: O cotitură istorică”.
 • Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger, Dialectica secularizării. Despre raţiune și credinţă, Editura Apostrof, Cluj, 2005, „Introducere: Premisele unei dezbateri epocale: Habermas – Ratzinger”.
 • Joseph Ratzinger Benedict XVI, Interpretarea biblică în criză, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj, 2008, „Introducere: Metodologia lui Joseph Ratzinger”.
 • Joseph Ratzinger Benedict XVI, Europa în criza culturilor, Editura Apostrof, Cluj, 2008, „Introducere: Europa lui Joseph Ratzinger”.
 • Andrei Marga, Theodor Berchem, Jan Sadlak (eds.), Living in Truth. A Conceptual Framework for a Wisdom Society and the European Construction, Presa Universitară Clujeană, 2008.