Publicații și teme

PUBLICAŢIILE ȘI  ORGANIZAREA  LOR TEMATICĂ

                                                 

l

Tabloul publicațiilor lui Andrei Marga, combinînd criteriul tematic cu cel cronologic, se prezintă astfel:

A. Volume autor unic

B. Coautor la volume pe plan internațional

C. Studii și articole în publicații internaționale (selecție)

D. Studii (selecție)

E. Rubrici permanente deținute în reviste de cultură și televiziuni (selecție)

                                             

 A.Volume autor unic

Publicațiile lui Andrei Marga acoperă un spectru larg de domenii avînd ca focus elaborarea unei concepții și a unei sistematizări filosofice proprii. Luînd în considerare volumele  publicate ca autor unic (peste 4o, plus reeditările), până acum au fost acoperite domenii precum:

 I. Formularea filosofiei pragmatismului reflexiv: 

Raționalitate, comunicare, argumentare (Dacia, Cluj-Napoca, 1991, 328 p.) (retipărită în ediția a doua de Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2009)

Relativism and Its Consequences. Relativismul și consecinţele sale ( Presa Universitară Clujeană, 2007, 350 p.) (retipărită)

Întoarcerea la sens. Filosofia pragmatismului reflexiv (Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2015, 294 p.)

Pragmatismul reflexiv. Încercare de construcție filosofică (în curs de apariție)

  II. Istoria filosofiei contemporane:

Reconstrucţia pragmatică a filosofieii (Editura Polirom, Iași, 1998, 193 p.)

Introducere în filosofia contemporană (Editura Compania, București, 2014, 656 p.) (ediția a treia)

Filosofia  lui Habermas (Polirom, Iași, 2006, 520 p.)

Filosofia critică a „Școlii de la Frankfurt” (Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2014, 380 p.)   

The Pragmatic Reconstruction of Philosophy (Cluj University Press, Cluj, 2012, 215 p.)

 III. Metodologie și logică:

Introducere în metodologia și argumentarea filosofică  (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992, 194 p.)

Argumentarea (Editura Academiei Române, București, 2010, 303 p., ediția a doua)

 

 IV. Filosofia și sociologia societății moderne:

Explorări în actualitate (Editura Apostrof, Cluj, 1995, 187 p.)

Die kulturelle Wende. Philosophische Konsequenzen der Transformation (Presa Universitară Clujeană, 2004, 610 p.)

Diagnoze: articole și eseuri (Editura Eikon, Cluj, 2008, 550 p.)

România actuală (Diagnoză) (Editura Eikon, Cluj, 2011, 250 p.)

Crizele modernității târzii (Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012,226 p.)

Criză şi după criză. Schimbarea lumii (Editura Eikon, Cluj, 2012, 342 p., a treia ediţie)

Schimbarea lumii (geopolitică, globalizare, cultură), Editura Academiei Rmâne, Bucureşti,   2013, 256 p.)

Guvernanță și guvernare (Un viraj al democrației? (Editura Compania, București, 220 p.)

Ascensiunea globală a Chinei (Editura Niculescu, București, 2015, 262 p.)

Metanarativii actuali. Modernizare, dezvoltare, globalizare (Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2015, 352 p.)

V. Filosofia unificării europene:

Filosofia unificării europene (EFES, Cluj- Napoca, 2003, 436 p.) (a treia ediţie).

Philosophie der europäischen Einigung (Presa Universitară Clujeană, 2009, 412 p.)

The Destiny of Europe (Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011,496 p.)

Riflessioni italiane (Editura Grinta, Cluj- Napoca, 2011, 182 p.

                        

VI. Filosofia religiei și teologie:

Religia în era globalizării (Editura Academiei Române, București, 2014, 262 p. (ediția a treia)

Absolutul astăzi. Teologia și filosofia lui Joseph Ratzinger  (Editura Eikon, Cluj, 2010, 370 p.)

Fraţii mai mari. Întâlniri cu iudaismul(Editura Hasefer, Bucureşti,2009, 270 p.)

La Sortie du Relativisme (Editura Limes, Cluj, 2008, 324 p.) (a doua ediţie)

Philosophia et Theologia Hodje (Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj, 2008, 580 p.)

VII. Filosofia și politica educației:

Universitatea în tranziţie ( Editura Apostrof, Cluj- Napoca, 1996, 209 p.)

Educația în tranziție  (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998.,126 p.)

University Reform Today (Presa Universitară Clujeană, 2005, 450 p.) (a patra ediţie).

Bildung und Modernisierung (Presa Universitară Clujeană, 2005, 364 p.) (a treia ediţie).

Challenges, Values and Vision. The University of the 21st Century (Presa Universitară Clujeană, 2011, p.476)

Universitatea veritabilă (Editura Academiei Române, București, 2015, 222 p.)

VIII. Studii filosofice:

Herbert Marcuse. Studiu critic (Editura Dacia, Cluj, 1980, 250 p.)

Cunoaștere și sens. Perspective critice asupra pozitivismului (Editura Politică, București, 1984, 256 p.)

Philosophy in the Eastern Transition (Editura Apostrof,

Cluj. Napoca, 1995, 283 p. (versiune extinsă).

Explorări în prezent (Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014, 410 p.)

                         

IX. Programe reformatoare în rolurile publice îndeplinite (rector, ministrul educației naționale, ministrul afacerilor externe, președinte de partid, președintele ICR etc.):

Anii inovării. Reforma Universității clujene 1993-2012 (Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2014, 250 p.)

Sincronizarea culturii române. Un proiect (Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2013, 268p.)

România într-o lume în schimbare. Interviurile lui Romeo Couți cu Andrei Marga (Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2013, 242 p)

După cincisprezece ani. Fifteen Years after (1998-2004 şi 2008-2012) (Presa Universitară Cluj, 2011, 229 p.)

Profilul și reforma Universităţii clujene. Discursuri rectorale ( Presa Universitară Clujeană, 2011, 480 p.( (a treia ediţie).

Anii reformei 1997-2000 (EFES, Cluj-Napoca, 2007, 570 p.) (a doua ediţie).

Ieşirea din trecut (Documente și reflecţii) (Editura Alma Mater, Cluj, 2002, 264p.)

Academic Reform. A Case Study (Presa Universitară Clujeană, 1997, 100 p.)

X. Volume de publicistică:

Dialoguri (cu David Ward, Henri Paul, Roland Lohkamp, Michel Grimaldi, E.S. Zenon Cardinal Grocholewski, Hans Gert Pöttering, E.S. Christoph Cardinal Schönborn, Î.P.S. Bartolomeu Anania, Robert S. Wistrich, Gianfranco Ghirlanda, Édith Cresson, Hans Küng, René-Samuel Sirat, Gianni Vattimo) (Presa Universitară Clujeană, 2008, 389 p.)

Speranţa raţiunii. Interviuri (EFES, Cluj – Napoca,  2006, 412 p.)

        

B. Cărţi – coautor:

Über die postsekuläre Gesellschaft”, în  Quod iustum est et aequum, Poznan University, Metropolitan Archdioceze Poznan, Lodz, 2013, pp.424-449.

„Emancipation, assimilation, dissimilation”, în Roumanie, Israel, France: parcours juifs. Hommage au professeur Carol Iancu, Honore Champion, Paris, 2014, pp.87-111.

„Democracy as a Form of Life”, în Maria Marczewska-Rytko. Ed. Democratic Thought in the Age of Globalisation, Marie Curie-Sklodowska University Press, Lublin, 2012, p.15-38.

„Politica e religione. Voegelin oggi” în Gian Franco Lami (a cura di) „Lo stato degli studi Voegeliniani a cinquant’anni dalla pubblicazione di Ordine e Storia”, Tipomonza, Milano, 2011, pp. 84-93.

„Religion and the State Nowadays”, în Auflösung historischer Konflikte im Donauraum. Festschrift für Ferenc Glatz zum 70. Geburtstag, Arnold Suppan (Hrsg.), Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011, pp. 27-42.

„The University of the 21st Century: Challenges”, în The International Journal of higher education and democracy – AUDEM, volumul 1, State University of New York Press, 2010, pp. 18-46.

„Rumänien zwanzig Jahre nach den demokratischen Umbrüchen von 1989”, în Hans-Joachim Veen, Peter März, Franz-Josef Schlichting (Hrsg.), Die Folgen der Revolution. 20 Jahre nach dem Kommunismus, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 2010, pp. 83-99.

„Multilingualism, multiculturalism and autonomy”, în Sjur Bergan și Radu Damian (Eds.), Higher education for modern societies: competences and values, Council of Europe higher education series No. 15, Council of Europe Publishing, 2010, pp. 49-55.

„Die Funktion der kritischen Theorie im politischen Transformationsprozess Osteuropas”, în Cristian Alvarado Leyton, Philipp Erchinger (Hrsg.), Identität und Unterschied. Zur Theorie von Kultur, Differenz und Transdifferenz, Transcript Verlag, Bielefeld, 2010, pp. 263-275.

„The University and the Relativism”, în Seminarium. Commentarii Pro Seminariis, Vocationibus Ecclesiasticis, Universitatibus et Scholis Catholicis, Nova Series Anno XLIX, No. 4, Città del Vaticano, octombrie-decembrie 2009, pp. 617-643.

„Competitiveness, Values, Vision (European Aspects)”, în Il Caleidoscopio delle identità. Contributi per l’Europa, a cura di Giuliana Parotto, EUT – Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2009, pp. 99-118.

„The University of the 21st century. Challenges”, în Rassegna di Pedagogia. Pädagogische Umschau, Fabrizio Serra Editore, Pisa – Roma, LXVII 1-4, Gennaio-Dicembre 2009, pp. 215-225.

Multiculturalism, inter-culturality and leadership”, în Higher Education at a time of transformation, Palgrave Macmillan, New York, 2009, pp. 57-58.

„The Way Out of Relativism. To the Firm Values”, în Andrei Marga, Theodor Berchem, Jan Sadlak (Eds.), Living in Truth. A Conceptual Framework for a Wisdom Society and the European Construction, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 111-126.

„Konkurenčnost, Vrednote, Vizija”, în Obrazi Evrope. Evropa, Svet in Humanost V 21. Stoletju, Inštitut Nove revije, zavod da humanistiko, Ljubljana, 2008, pp. 98-104.

„Sul concetto di Europa tra Settecento e Ottocento”, în Francesco Guida (a cura di), Dalla Giovine Europa alla Grande Europa, Carocci Editore, Roma, 2007, pp. 9-24.

„The Religious Turn. On the new Relation between Science, Philosophy and Religion”, în Miroslav Polzer, Silvo Devetak, Ludvik Toplak, Felix Unger and Maria Eder (Eds.), Religion and European Integration. Religion as a Factor of Stability and Development in South Eastern Europe, Volumul 6, Weimar, 2007, pp. 281-292.

„The Cultural Legitimacy of the European University”, în Seminarium. Commentarii Pro Seminariis, Vocationibus Ecclesiasticis, Universitatibus et Scholis Catholicis, Nova Series Anno XLVII, No. 2, Città del Vaticano, 2007, pp. 529-554.

„Die Wiederherstellung des Dreiecks, Jerusalem, Athen, Rom”, în Klaus Dethloff, Ludwig Nagl, Friedrich Wolfram (Hrsg.), «Die Grenze des Menschen ist göttlich», Beiträge zur Religionsphilosophie, Parerga Verlag, Berlin, 2007, pp. 69-105.

„La correlación de las identidades”, în Christian Wenzlaff – Eggbert (Ed.), Europa como espacio cultural: La identidad y las instituciones europeas, „Kölner Beiträge zur Lateinamerica – Forschung”, Hrsgb. von Christian Wentzlaff-Eggbert und Martin Traine, Universität zu Köln, 2006, pp. 12-25.

„Academic Consequences of Globalisation. Open markets, autonomous organizations, creative minds”, în Malcolm H. Field, James Figan (Eds.), Education Across Borders. Philosophy, Policy, Pedagogy. New Paradigms and Challenges, Waseda University, Tokyo, 2005, pp. 17-28.

„Die Mission und die Funktionen der Universität heute”, în Universität in der Gesellschaft. Verantwortung und Chancen für die Zukunft. Wilfried Böhm und Martin Lindauer (Hrsg.), Ernst Klett  Verlag, Stuttgart, Dusseldorf, Leipzig, 2003, pp.183-211.

„Ein großer Schritt voran. Über das Österreichische Universitätsgesetz 2002”, în Stefan Titscher, Sigurd Hollinger (Hrsg.), Hochschulreform in Europa – konkret. Österreichs Universitäten auf dem Weg vom Gesetz zur Realitat, Leske und Budrich Verlag, Opladen, 2003, pp. 23-40.

„Die Bedeutung der Bibel für die Kultur in Rumänien”, în Karl Schwarz und Wolfgang Wischmeyer, SOMEF. Süd-Ost-Mittel-Eurpäischer Fakultätentag für Evangelische Theologie. Dokumentation der Kongresse 1999 und 2001, Viena, 2002, pp. 127-136.

„Europäische Identitätsbildung in Osteuropa”, în Ludwig Kühnhardt (Hrsg.), Europäische Identität: Paradigmen und Methodenfragen, CEIS, Bonn, 2001.

„Remembrance of Tragedy”, în The Stockholm International Forum on the Holocaust, Proceedings, Stockholm, 2000, pp.143-144.

„Vom Relativismus zu festen Werten”, în Horst Fassel und Christoph Waack (Hrsg.), Regionen im Östlichen Europa – Kontinuitäten, Zäsuren und Perspektiven, Im Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität Tübingen, 2000, pp. 5-14.

„Quality of Education and Social Cohesion”, în Strengthening the Common European House of Education. Social Cohesion and Quality – a Challenge for Education, Portugalia, 2000, pp.18-20.

„Sprache als Machtinstrument”, în Krista Zach (Hrsg.), Rumänien im Brennpunkt, Verlag Süd-Ostdeutsches Kulturwerk, München, 1998, pp. 271 – 282.

„Grenzen und Dilemmata der Transformation”, în Armin Nassehi (Hrsg.), Nation, Ethnie, Minderheit. Beiträge zur Aktualität ethnischer Konflikte, Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, 1997, pp. 409-426.

„The Culture of Scholarship in Europe Today”, în Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences, Volumul 123, Nr. 3, 1997, pp.171-184.

„Limits and Dilemmas of Transition”, în Elzbieta Matynia (ed.), Grappling with Democracy. Deliberations on Post-Communist Societies (1990-1995), Sociologicke Nakladatelstvi, Praga, 1996, pp. 92-100.

„The Modern World and the Individual”, în Bernd Magnus and Stephen Cullenberg (eds.), Whither Marxism? Global Crises in International Perspectives, Routledge, New-York și Londra, 1995, pp. 79-108.

Romeo Couți, România într-o lume în schimbare. Interviuri cu Andrei Marga, Editura ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2013, 242 p.

C. Traduceri din limba germană și editări ale unor traduceri din limba engleză și limba germană:

Jürgen Habermas, Cunoaștere și comunicare, Editura Politică, București, 1983 (în colaborare).

Manfred Riedel, Comprehensiune sau explicare?, Editura Dacia, Cluj, 1989.

Filosofia americană. Antologie, Volumul 1, Filosofia americană clasică. „Introducere”, Editura All, București, 2000 (editare).

Hans Küng, Judaismul, Editura Hasefer, București, 2005, „Introducere: O cotitură istorică”.

Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger, Dialectica secularizării. Despre raţiune și credinţă, Editura Apostrof, Cluj, 2005, „Introducere: Premisele unei dezbateri epocale: Habermas – Ratzinger”.

Joseph Ratzinger Benedict XVI, Interpretarea biblică în criză, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj, 2008, „Introducere: Metodologia lui Joseph Ratzinger”.

Joseph Ratzinger Benedict XVI, Europa în criza culturilor, Editura Apostrof, Cluj, 2008, „Introducere: Europa lui Joseph Ratzinger”.

Andrei Marga, Theodor Berchem, Jan Sadlak (eds.), Living in Truth. A Conceptual Framework for a Wisdom Society and the European Construction, Presa Universitară Clujeană, 2008.

D. Studii şi Articole în diferite limbi (listă selectivă): (peste 30 de

studii şi articole cotate în bazele de date internaţionale)

„Religion and the State Nowadays”, în Reason and Faith at the Beginning of the New Millennium, Monica Meruţiu (ed.), Cluj-Napoca, EFES, 2011, pp. 21-38.

The European Identity. A generative concept, în Christian Wentzlaff-Eggbert (ed.), Cádyz y la Compte.

About University Governance”, în Balkan Universities network meeting ”Balkan spring educational conference  – Challenges of Higher Education Institutions in the Balkans, Trakya University, 2010, pp. 92-110.

„Consequences of the crises: new concepts”, în Society and EconomyJournal of the Corvinus University of Budapesta, Budapesta, 2010, pp. 179-194.

„Intentionnalité et Signification”, în Studia Europaea, Nr. 3, Cluj-Napoca, 2010, pp. 5-21.

„Emancipation, Assimilation, Dissimilation”, în Studia Judaica, XVIII, Cluj-Napoca, 2010, pp. 17-39.

„Prospettive del sistema universitario romeno: attuazione del Processo di Bologna”, în Michele Marsonet (a cura di), Atti del Convegno Genova, la Romania e l’Europa, Genova, 29-30 Gennaio 3010, Brigati, Genova, 2010, pp. 15-32.

„Europe and America”, în Ernest H. Latham, Jr. (Ed.), US – Romanian Relations in the Twentieth Century, Presa Universitară Clujeană, 2010, pp. 19-30.

„Die Krise 2008-2009”, în Nóda Mózses, Zamfir Korinna, Diósi Dávid, Bodó Márta (Eds.), Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: a 60 éves Marton József köszöntése, Szent István Társulat, Budapesta, Verbum, Cluj-Napoca, 2010, pp. 275-288.

„Foreword: The Applied Theory of Multiple Identities”, în Rareș Moldovan, Petronia Petrar (Eds.), Constructions of Identity (V), Editura Napoca-Star, Cluj-Napoca, 2009, pp. 5-6.

„Emancipation, assimilation, dissimilation”, în Alina Branda, Ion Cuceu (Eds.), Romania Occidentalis, Romania Orientalis. Festschrift für Ion Taloș, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, pp. 371-387.

„Democracy as Form of Life”, în Eurolimes. Journal of the Institute for Euroregional Studies „Jean Monnet” European Centre of Excellence, University of Oradea & University of Debrecen, Volume 8, Autumn 2009, pp. 141-153.

„Le radici comuni dell’Europa: il giudaismo e il cristianesimo”, în La Gazzada, Istituto Superiore di Studi Religiosi, Fondazione Ambrosiana Paolo VI, Nr. 57/XXIX, II, 2009, pp. 31-38.

„Joseph Ratzingers Methodologie”, în Transylvanian Review, Volum XVIII, Nr. 3, 2009, Cluj, pp.106-123.

„European Consequences of Moses Maimonides’ Thinking?”, în Studia Judaica, Vol. XVII, Cluj-Napoca, 2009, pp. 19-35.

„Values of the University”, în Jan Sadlak, Klaus Hüfner, Remus Pricopie și Laura Grünberg (Eds.), Topical Contributions and Outcomes, UNESCO-CEPES Forum on Higher Education in the Europe Region: Access, Values, Quality and Competitiveness, București, 2009, pp. 151-174.

„Freiheit, Reform, europäische Integration (Über die kritische Theorie)”, în Rainer Schubert și Mihai-Andrei Todoca (Eds.), Aufklärung heute / Iluminismul astăzi, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 161-195.

Multiculturalism, Interculturality and Leadership”, în Higher Education in the World 3, Palgrave Macmillan, New York, 2008, pp. 114-118.

„Management, Strategic Planning and Vision.
Practical Aspects”, în Journal of University Development and Academic Management, Presa Universitară Clujeană, Volume V, No. 9-10, Septembrie 2008, pp. 49-60.

„The University of the 21st Century. Challenges”, în Journal of University Development and Academic Management, Presa Universitară Clujeană, Volume V, No. 9-10, Septembrie 2008, pp. 117-149.

„What is Kabbalah?”, în Studia Judaica, Volumul XVI, Cluj-Napoca, 2008, pp. 22-29.

„Nietzsches Europa”, în Ștefan Cobzaș (Ed.), Topics in Mathematics, Computer Science and Philosophy. A Festschrift for Wolfgang W. Breckner on his 65th Anniversary, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 1-22.

„The Frontiers of Europe”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Studia Europaea, LII, 3, Cluj-Napoca, 2007, pp. 5-11.

„Die Öffnung des Ostens. Wiederbelebung der demokratischen Traditionen”, în Dr. Christian Bode und Dr. Dorothea Jecht (Hrsg.), 20 Jahre „Wandel durch Austausch”, Festschrift für Theodor Berchem,  Moeker Merkur Druck und Medien GmbH & Co. KG, Köln, 2007, pp. 81-85.

„Az oktatásügy szükséges reformjai”, în Aki a gondolatokat tettre váltja. Tanulmánykötet a 60 éves Koltai Dénes tiszteletére, Pécs, 2007, pp. 131-139.

„Pragmatism and the American Mind”, în Philosophy of Pragmatism. Religious Premises, Moral Issues and Historical Impact, Cluj, 2007, pp. 3-19.

„On the Intellectual Origins of the Jewish State„, în Studia Judaica, Volumul XV, Cluj-Napoca, 2007, pp. 20-29.

„Über die postsäkulare Gesellschaft”, în Atheismen und Säkularisierung oder Wie religiös sind noch die Bürgergesellschaften Europas, Stift Heiligenkreuz – Kaisersaal, 2006, pp. 213-230.

„Le nouveau concept de l’homme”, în Emilian Cioc și Ciprian Mihali (Eds.), L’Europe à venir : sécularisation, justice, démocratie, Actes de l’Université européenne d’été du réseau OFFRES, IDEA Design & Print, Cluj-Napoca, 3-13 septembrie 2006, pp. 15-23.

„The Cultural Legitimacy of the European University”, în Higher Education in Europe, Volumul 31, Nr. 4, 2006, pp. 425-438.

„Europeanization in Higher Education: the Legitimacy of the University”, în Ivan Rozman & Lucka Lorber (Eds.), The Role of Universities and the Competitiveness of the Danube Region, Universitatea Maribor, 2006, pp. 81-94.

„Le Débat Habermas – Ratzinger. Convergences et implications”, în Conscience et Liberté, Berna, Nr. 66, 2005, pp. 65-77.

„Europeanization in Educational Policy and Recent Developments within Bologna Process”, în Jan de Groof, Gracienne Lauwers (Eds.), Cultural and Educational Rights in the Enlarged Europe, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2005, pp. 157-166.

„Korszerüség, vallás és müvelödés”, în Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára, Cluj, 2004, pp. 131-143.

„Hannah Arendt and History”, în Studia Judaica, Volumele XI-XII, Cluj-Napoca, 2004, pp. 137-160.

„Multicultural Education in Romania”, în International Journal for Education Law and Policy, Antwerp, 2004, pp. 45-53.

„Internationalisation of European Universities”, în Atenei, Review of Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Roma, 2003.

„Kompatibilisierung der Unterrichtsyssteme”, în Institut für Donauraum und Mitteleuropa Info, Sonderheft 8, 2003, pp. 12-15 și 17-18.

„Reform of Education in Romania in the 1990s: A Retrospective”, în Higher Education in Europe, Vol. XXVII, Nos. 1-2, 2002, pp. 123-135.

„Choices for a High Performant University”, în Salzburg Seminar, Universities Project. Final Report 1997-2002, Salzburg, Viena, Middelburg, 2002, pp. 38-42.

„University Autonomy in Romania”, în Autonomy and Responsibility. The Universities’ Obligations for the XXI Century, Bologna University Press, Bologna, 2002, pp. 81-88.

„From Teleology to Awareness of Possibility. The Existentialist Turn in Philosophy and Judaism”, în Studia Judaica, Vol. X, Cluj-Napoca, 2001 pp. 204-210.

„Brain Drain and Professional Development”, în Attracting Young Scientists, Sofia, 2002.

„University Interaction in Central and South Eastern Europe”, în Higher Education in Europe, Volumul XXVI, Nr. 2, 2001, pp. 165-169.

„Changes in the Education for Roma”, în International Expert Symposium on Roma Questions, Ambasada Finlandei, București, 2000, pp. 14-16.

„Babeș-Bolyai University”, în UNESCO-CEPES Studies in Higher Education. Ten Years After and Looking Ahead: A Review of the Transformation of Higher Education in Central and Eastern Europe, București, 2000, pp. 249-267.

„Die Universität als Forum des Kulturdialogs. Das Beispiel Klausenburg”, în Horst Förster und Horst Fassel (Hrsg.), Kulturdialog und akzeptierte Vielfalt? Rumänien und rumänische Sprachgebiete nach 1918, Jan Thorbecke Verlag, Stuttgart, 1999, pp. 43-56.

„Guidelines for the Reform of Education”, în Higher Education in Europe, Volumul XXIV, Nr. 1, 1999, pp. 131-139.

„The Universities New Future in Europe”, în CRE Action. Revue de l’Association des Universités Européennes, Berlin, 1998, pp. 65-70.

„Die rumänisch–deutschen Kulturbeziehungen nach 1989. Die Erfahrung der „Babeș-Bolyai” Universität Klausenburg”, în Krista Zach (Hrsg.), Rumänien im Brennpunkt, Verlag Süd-Ostdeutsches Kulturwerk, München, 1998, pp. 111-118.

„The Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca”, în Andris Barblan, Catherine Fayaut, Mary O’Mahony (eds.), An European Agenda for Change in Higher Education in the XXI Century. Twenty Case Studies, UNESCO, CRE, Genova, 1998, pp.7-29.

„Experiencing Multicultural Organisation: The Case of Babeș-Bolyai University”, în Higher Education in Europe, Volumul XXIII, Nr. 1, 1998, pp. 77-82.

„Die Ausbildungreform in Rumänien” în Horst Fassel (Hrsg.), Wissenschaftstrukturen in Rumänien vor und nach 1989. Funktionsmodelle und Entwürfe, Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen, 1998, pp. 9-18.

„Über die kulturellen Ressourcen des Demokratisierung. Der Fall Rumänien”, în Emeritierung von Georg Weber, Westfälische Wilhelms – Universität zu Münster, 1997, pp. 21-32.

„Reforming the Postcommunist University”, în Journal of Democracy, April 1997, Washington DC, pp.159-167.

„Europa and America”, în Transylvanian Review, Volumul VI, Nr. 4, 1997, Cluj, pp.14-25.

„Lucian Blaga’s Philosophy of Science”, în Transylvanian Review, Volumul V, Nr. 1, 1996, Cluj, pp. 52-62.

„Rumänische ethnische Identifizierung”, în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, Heft 1, 1995, pp. 35-45.

„Cultural and Political Trends in Romania Before and After 1989”, în East European Politics and Societies, University of California Press, Volumul 7, Nr. 1, 1993, pp. 14-32.

„Vernunft und Schaffen. Über Constantin Noica’s Philosophie”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Philosophia, 1, Cluj-Napoca,1990.

„Liberté et raison. A propos du destin de la Révolution française”, în Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie, Cluj, 1989.

„On Rationality”, în Noesis, București, Nr. 1, 1988.

„La rationalité de la science”, în Revue Roumaine de Sciences Sociales. Philosophie et logique, București, 1987.

„Objectivity and Interest in Knowledge”, în Noesis, București, Nr. 2, 1984.

„Sobra los tipos des sciencias”, în Revue Roumaine des Sciences Sociales. Philosophie et logique, Nr. 4, 1984.

„On Meaning”, în Revue Roumaine de Sciences Sociales, Philosophie et Logique, Nr. 2-3, 1983.

E. Studii şi Articole în limba română (listă selectivă):

„Raţionalitate și complexitate (Asupra concepţiei lui Luhmann)”, în Revista de Filosofie, Nr. 5, 1987, Bucureşti.

„Raţionalitatea și tipurile ei”, în Revista de Filosofie, Nr. 3, 1987, Bucureşti.

„Pragmatismul lui Peirce”, în Revista de Filosofie, Nr. 6, 1986.

„Pragmatismul transcendental și problema cunoașterii”, în Revista de Filosofie, Nr. 4, 1986.

„Asupra filosofiei lui Bolzano”,  în Revista de Filosofie, Nr. 2, 1986.

„Raţionalitate, comunicare, argumentare (schiţă a ideii de raţiune)”, în Studia, Philosophia, Nr. 2, 1986.

7. „Raţionalismul metodic”, în Revista de Filosofie, Nr. 3, 1985, Bucureşti.

8. „Logica explicaţiei acţiunilor”, în Studia, Philosophia, 1984, Cluj.

9. „Despre teoria intereselor de cunoaștere”, în Revista de Filosofie, Nr. 5, 1984, Bucureşti.

10. „Jaspers versus Heidegger”, în Revista de Filosofie, Nr. 4, 1983, Bucureşti.

11. „Perspectivismul lui Ortega y Gasset”, în Revista de Filosofie, Nr. 1, 1983, Bucureşti.

12. „Conceptualizări filosofice în opera lui Habermas”, în Revista de Filosofie, Nr. 2, 1982, Bucureşti.

13. „Hermeneutica filosofică şi reabilitarea filosofiei practice”, în Revista de Filosofie, Nr. 1, 1982, Bucureşti.

„Raţionalismul relativist al lui von Wright”, în Studia Universitas Babeș-Bolyai. Philosophia, 1981.

„Opera lui Horkheimer”, în Studia Universitas Babeș-Bolyai. Philosophia, 1978.

F. Conferințe (Listă selectivă):

Conferințe  ssusținute în peste 5o de universități și institute de cercetare din diferite țări: Harvard, Columbia (New York), New School for Social Research (New York),  Woodrow Wilson Center (Washington DC), National Endowment for Democracy (Washington DC), Reno (Nevada), Riverside (California), Ashland (Ohio), Londra, München, Tübingen, Erlangen, Viena, St.Pölten,  Roma, Paris, Montpellier, Strassbourg, Bruxelles, Trieste, Sao Paolo (Brazilia), Tokyo, Budapesta, Sofia, Madrid, Poznan, Mantova etc.

   G. Colaborări permanente la publicații (Listă selectivă):

din 2004 pînă în prezent, emisiunea săptămînală „Dialoguri cu Andrei Marga”, la TVR Cluj

din 2008, editorial săptămînal la ziarul „Ziua de Cluj”

din 2014, rubrică săptămînală la ziarul „Cotidianul”  din București

din 2013,  rubrica săptămînală „Diagnoze” la revista „Tribuna” din Cluj – Napoca.

din 2012, rubrica lunară de „Filosofie” la revista „Contemporanul” din București.