O carte despre școala de la Frankfurt

După monumentalul volum Introducere în filosofia contemporană (Editura Compania, București, 2014, 656 pagini) și ampla sinteză Religia în era globalizării (Editura Academiei Române, București, 2014, 262 pagini),  Andrei Marga  este prezent în librării cu o altă scriere din cîmpul gîndirii contemporane, monografia Filosofia critică a „școlii de la Frankfurt” (Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 378 pagini). Profesorul clujean se profilează astfel ca autor de prim plan al istoriografiei filosofiei contemporane.

Filosofia critică a „școlii de la Frankfurt” este de mult în istoriile filosofiei secolului al XX-lea și ale secolului actual, iar conceptele și teoremele ei se studiază asiduu în universitățile și institutele de referință de pe glob. Nu există școală de filosofie, sociologie, istorie, psihologie, comunicare, lingvistică, demnă de acest nume, care să nu se raporteze la scrierile semnate de Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Fromm, Habermas. A cunoaște aceste scrieri este mult peste nivelul oricărui  snobism – anume o preocupare profitabilă sub aspect cognitiv, fără de care mari fragmente și corelații hotărîtoare ale realității rămîn ascunse. Cunoașterea cercetărilor „școlii de la Frankfurt” este, pe de altă parte, un bun indicator al gradului de rafinare a interogațiilor dintr-o cultură filosofică, artistică sau pur și simplu civică.

Scrierile „școlii de la Frankfurt” se bucură de un  interes foarte ridicat, încît valul studiilor și monografiilor  ce li se consacră nu scade deloc odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, la monografii teoretice publicate în diferite țări (vezi, de pildă, în ultima vreme elocventa carte a lui Jean Michel Palmier, Walter Benjamin. Une itineraire theorique, Les Belles lettres, Paris, 2010, 526 p.) se adaugă tot mai multe biografii de cea mai mare cuprindere (amintim cea mai recentă, cartea lui Stefan Müller-Doohm, Jürgen Habermas. Eine Biographie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2014, 750 p.).

Sub astfel de auspicii, Andrei Marga pune la dispoziția cititorului rezultatele cercetării pe care a dedicat-o, „școlii de la Frankfurt”. Este cea mai amplă examinare consacrată în România vestitei școli. Examinarea ne plasează în mediul dezbaterilor internaționale din prima și a doua jumătate a secolului al XX-lea, care a fost altul decît cel actual. Examinarea vine pînă în zilele noastre, cunoscuta școală continuînd să fie activă grație multor gînditori de primă mărime din anii noștri.

Andrei Marga a studiat scrierile primei generații a școlii de la Frankfurt chiar la vestitul Institut für Sozialforschung de pe lîngă Universitatea din metropola de pe Main și a lucrat cu Jürgen Habermas, devenit între timp personalitatea cea mai profilată a filosofiei contemporane. După o teză de doctorat consacrată concepției lui Herbert Marcuse (Herbert Marcuse, Studiu critic, Editura Dacia, Cluj-Napoa, 1980), Andrei Marga a publicat întinsa monografiere a filosofiei lui Habermas (Filosofia lui Habermas, Polirom, Iași, 2006), în vreme ce analizele „școlii de la Frankfurt” i-au fost stimulent și reper în diferite cercetări pe care le-a întreprins.

Volumul Filosofia critică a „școlii de la Frankfurt” cuprinde analizele lui Andrei Marga privind operele „școlii de la Frankfurt”. Volumul se deschide cu evaluarea Dialecticii iluminismului, vestita scriere a lui Horkheimer și Adorno. Al doilea text din volum este monografierea scrierilor lui Herbert Marcuse, pe care autorul a prezentat-o ca teză de doctorat, aici fiind versiunea originală. Al treilea text este caracterizarea filosofiei „școlii de la Frankfurt” elaborată pentru sinteza filosofiei contemporane. Al patrulea și ultimul text reprezintă examinarea desprinderii lui Habermas de vechea „teorie critică”, a lui Horkheimer și Adorno, și a trecerii la reconstrucția  „filosofiei critice” în forma unei pragmatici universale sau a unei teorii a comunicării nedistorsionate prin limbă. Împreună, cele patru texte asigură cititorului familiarizarea pe scrieri precise cu operele exponenților „școlii de la Frankfurt. (Reporter)