CV

1. TITLURI

2012-prezent 

Profesor asociat, Universitatea Bucureşti

2012-prezent

2012-prezent

Cercetător principal, Academia Română, Bucureşti

Profesor asociat, Universitatea „Constantin Brâncuși”, Tg.Jiu

2012

Visiting Professor, The Hebrew University of Jerusalem (Israel)

2005

Visiting Professor, Universitatea „Paul Valéry”, Montpellier (Franţa)

2005-2006

Gast-Professor, Universitatea din Viena (Austria)

2004

„Erich Voegelin” Gast-Professor, Universitatea „Ludwig Maximilians”, München (Germania)

1990-2012

Profesor de Filosofie Contemporană și Logică – Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)

2. NUMIRI ACADEMICE INTERNAŢIONALE (selecţie)

2011-prezent

Senior Consultant al Reţelei Internaţionale a Institutelor Confucius ( HANBAN, Beijing, China)

2011-prezent

Expert al Hochschulrektorenkonferenz (Germania)

2011-prezent

Expert al Agenzia per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Facoltà Ecclesiastiche (Vatican)

2011-prezent

Membru al Colegiului Revistei „Society and Economy” a Universităţii Corvinus (Budapesta)

2011-prezent

Membru al Colegiului Revistei de Drept a Universităţii Sao Paulo (Brazilia)

2006-2010

Preşedinte de Onoare al Conferinţei Rectorilor Danubieni ,Viena (Austria)

2005-prezent

Membru al Academiei Europa, Salzburg (Austria)

2005-2009

Membru al Consiliului Consultativ al Asociaţiei Europene pentru Educaţie Internaţională, Amsterdam (Olanda)

2004-prezent

Membru al Academiei Europa, Jena (Germania)

2004-2005

Preşedinte al Conferinţei Rectorilor Danubieni, Viena (Austria)

2004-2012

Membru al Colegiului Magna Charta Observatory, Bologna (Italia)

2004-2010

Membru al Consiliului Universităţii Naţiunilor Unite, Tokyo (Japonia)

2001-2005

Membru al Biroului Asociaţiei Universităţilor Europene, Bruxelles

2001-2003

Membru al Comisiei Consultative Internaţionale a Universităţii de Economie, Budapesta (Ungaria)

2001-2o13

Membru al Consiliului Institutului pentru Cultură și Istorie Germană din Europa de Sud-Est, München (Germania)

1998-2014

Vice-președinte al Consiliului CEPES-UNESCO

1998

Vice-președinte al Conferinţei Mondiale a Învăţământului Superior UNESCO, Paris

1995-2001

Membru al Comitetului de Învăţământ Superior și Cercetare al Consiliului Europei, Strasbourg

3. ROLURI SEMNIFICATIVE (selecţie)

2012-2013    

Preşedintele Institutului Cultural Român

* lansarea programului „Sincronizării culturii române” și aplicarea lui în reprezentarea externă;

*  depășirea sectarismului și normalizarea reprezentării diferiților creatori din cultura română în activitățile institutului: 

*    trecerea la asanarea procedurilor de desemnare a personalului din institutele amplasate în străinătate  prin organizarea de concursuri deschise; 

*    înnoirea personalului din institutele culturale române amplasate în exterior;

*  pregătirea deschiderii de noi institute culturale române ( Beijing, Moscova, Kiev, München, Sao Paolo, Cairo etc.)

2012            

Ministrul Afacerilor Externe al României 

inițierea revenirii la Constituție în conceperea și aplcarea politicii externe a României (clarificînd rolul Parlamentului, Guvernului, Președintelui); 

conceperea și punerea în aplicare a programului „România într-o lume în schimbare”, prezentat la investitură în fața comisiilor reunite ale Parlamentului, în vederea înnoirii politicii externe a țării, cu accent pe efectele economice și larg modernizatoare pentru țară ale politicii externe, pe amplificarea efectelor apartenenței României la Uniunea Europeană și NATO, pe întărirea contribuției țării  la  UE și NATO, pe dezvoltarea cooperărilor cu China, Rusia, Turcia și alte țări, pe sporirea contribuției inovative a României în relațiile internaționale;

inițierea înnoirii personalului din ambasadele și consulatele României și a trecerii la concursuri deschise pentru ocuparea posturilor diplomatice; 

angajarea procedurilor pentru un nou amplasament al ministerului.

 

2010-prezent

Membru al Uniunii Scriitorilor din România

2008-2012

Rector, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

* Universitatea clujeană a fost luată în considerare – prima dintre universitățile din România – pentru a fi inclusă în lista primelor 500 de universități din lume (clasamentul Shanghai); 

* s-a pus în aplicare un program amplu de consolidare a calității și de extindere a cercertării științifice cu consecinbțe tehnologice; 

* s-a reacționat la legislația și măsurile ce au dus la degradarea educației din România cu propuneri de revenire la reforme competente și chibzuite.

2004-2008

Președinte al Consiliului Academic al Universităţii „Babeș-Bolyai”

1993-2004

Rector, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

• reorganizarea Universităţii Babeș-Bolyai ca universitate multiculturală, cu studii în limba română (89 secţii la nivel licenţă), în limba maghiară (51 secţii la nivel licenţă), și în limba germană (13 secţii la nivel licenţă) în 21 de facultăţi și 18 colegii universitare amplasate în Transilvania;

*  s-a realizat cea mai mare dezvoltare a infrastructurii universitare la Cluj de la întemeierea universității, cu peste 20 de clădiri noi (construite, achiziționate etc.);  

• Universitatea „Babeș-Bolyai” a devenit cea mai comprehensivă instituţie de învăţământ superior din România și a atins maxima dezvoltare de pînă acum a unei universități  în tradiția universitară din Transilvania;

• consacrarea Universităţii Babeș-Bolyai în reţeaua internaţională a universităţilor și transformarea ei într-un centru de reuniuni ale organismelor europene. În octombrie 2003, Universitatea „Babeș-Bolyai” a găzduit cea de-a cincea Conferinţă a Asociaţiei Universităților Europene, cu tema Working together: Joint Degrees, care a fost prima conferință organizată în Europa Răsăriteană a organizației continentale a universităților;

*    cel mai ales rector al unei universități din România în organisme internaționale

1997-2000

Ministrul Educaţiei Naţionale al României

• a lansat și aplicat programul reformei comprehensive a educaţiei, care a inclus: reforma curriculară, reforma managementului academic și financiar în domeniul educaţiei, descentralizarea, reorganizarea cercetării, informatizarea învățămîntului, amplificarea conexiunilor internaționale și înnoirea formelor acesteia și alte capitole;

* așa cum analizele naționale și internaționale au consemnat, a fost una dintre reformele tranziției cele mai reușite în spațiul internațional, ceea ce a atras atenția diferitelor țări și organizații internaționale (Banca Mondială, OECD, UNESCO (etc.), care au publicat materiale de evaluare. Ca recunoaștere a reformei desfășurată în 1997-2000 în România,  cea de-a patra Conferinţă a miniștrilor europeni ai educaţiei s-a reunit în iunie 2000 la București (după Bologna, Praga, Budapesta);

•  ca urmare a „reformei comprehesive” a educației din 1997-2000, deja în mai 2000 România a încheiat negocierile pe capitolul „Educație și formare profesională”, care a fost primul capitol închis de România în negocierile de aderare la Uniunea Europeană.

  

1992-1993

Prorector al Universităţii „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

1990-1992

Decan al Facultăţii de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”

4.PREMII INTERNAŢIONALE

2008

Premiul Fundaţiei „Haim și Sara Ianculovici” din Haifa (Israel)

2005

Herder Prize (Austria-Germania)

2003

Gold Medal – Universitatea din Tübingen (Germania)

2002

România – Israel Award & The Medal of Jerusalem (Israel)

5. ORDINE DE STAT, TITLURI ONORIFICE ȘI DISTINCŢII INTERNAŢIONALE

2011

Doctor Honoris CausaBaku Pedagogical State University (Azerbaidjan)

2010

Doctor Honoris Causa – “Alecu Russo” Balti State University (Republic of Moldova)

2010

Doctor Honoris Causa – “Corvinus” University of Budapest (Hungary)

2009

Ordine della Stella della Solidarietà Italiana in grado di Cavaliere (President of the Italian Republic)

2008

Honorary Dignitary of Carmel City (Israel)

2008

Doctor Honoris Causa “Paul Valery”University of Montpellier (France)

2006

Doctor of Humane Letters – Plymouth State University of New Hampshire State (USA)

2006

A Commendation of the Governor of the State of New Hampshire (USA)

2006

Medaglia Pontificia. Anno I. BenedictusXVI (Vatican)

2005

Medaglia Pontificia. Anno XXVI. Joannes Paulus II (Vatican)

2003

Das Grosse Verdienstkreuz (President of Germany)

2003

Doctor Honoris Causa – Debrecen University (Hungary)

2002

Palmes Académiques Ministère de l’Education Nationale (France)

2000

Gra-Cruz da Ordem National do Merito (President of Portugal)

2000

Doctor Honoris Causa – “Ion Creangă” University of Chişinău (Republic of Moldova)

2000

Insigne Aureum – University of Maribor (Slovenia)

1999

Grand Officier de l’Ordre National du Mérite (President of France)

6. PREMII NAŢIONALE

2003

Brătianu” National Award (Romania)

1985

Simion Bărnuțiu” Award of the Romanian Academy

7. ORDINE DE STAT, TITLURI ONORIFICE ȘI DISTINCŢII NAŢIONALE

2011

Patriarchal Cross – The Romanian Orthodox Church (Romania)

2011

Doctor Honoris Causa – “Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu (Romania)

2011

Doctor Honoris Causa – “Ştefan cel Mare” University of Suceava (Romania)

2010

Doctor Honoris Causa – “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia (Romania)

Friend of the Jewish Communities in Romania” Medal – The Federation of Jewish Communities of Romania

2009

Doctor Honoris Causa – University of Oradea (Romania)

2009

Doctor Honoris Causa – The “Petru Maior” University of Târgu-Mureş (Romania)

2008

The Gold Badge – The Democratic Forum of Germans in Banat (Romania)

2006

Crucea Transilvană – Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului (Romania)

2004

Iuliu Hossu” Medal – The Greek-Catholic Bishopric of Cluj – Gherla (Romania)

2004

The National Order of Merit, rank of Grand Cross (Romania)

2000

Doctor Honoris Causa – The University of Baia Mare (Romania)

2000

St. Andrew the Apostle Cross Order – Galați (Romania)

2000

Doctor Honoris Causa – The “Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi (Romania)

1999

Honorary Citizen of the City of Bistrița (Romania)

8. EDUCAŢIE

1976

Ph.D. in Contemporary Philosophy (BBU)

1971

B.A. in Philosophy with minor in Sociology (BBU)

Fellowships (for at least one semester):

1996

National Endowment for Democracy,Washington DC (USA)

1991

Woodrow Wilson Center,Washington DC (USA)

1980 – 1994

DAAD, Universities of Erlangen, Münster, and Frankfurt am Main Universities; “Max Planck” Institute – Starnberg (Germany)

Scholarships (for at least one year):

1975 – 1976

DAAD, Freiburg im Breisgau and Bielefeld Universities (Germany)

9.LIMBI STRĂINE VORBITE:

English, German, French, Italian

10. DOMENII DE SPECIALIZARE:

Contemporary Philosophy, Philosophy of the European Unification,American Pragmatism, Logic, Religion in the Era of Globalisation, University Development

11. STARE CIVILĂ:

Married to Felicia–Delia MARGA – Associate Professor of Modern Applied Languages and Intercultural Communication at “Babeş-Bolyai” University, Cluj, Romania

12. PUBLICAŢII:

A. Cărţi – autor unic:

 1.  Introducere în filosofia contemporană, Editura Compania, București, 2014, 656 pagini (ediția a treia)
 2.  Religia în era globalizării, Editura Academiei Române, București, 2014, 262 p.
 3. Explorări în prezent, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014, 410 p.
 4. Anii inovării. Reforma Universității clujene 1993-2012,  Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2014, 250 p.
 5. Filosofia critică a „școlii de la Frankfurt”, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2014, 380 p.
 6. Sincronizarea culturii române. Un proiect, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2013, 268p.
 7. Schimbarea lumii (geopolitică, globalizare, cultură), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, 256 p.
 8. Cultură, democrație, modernizare, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2012, 216 p.
 9. Gott heute denken – Zur Philosophie und Theologie Joseph Ratzingers, Pustet Verlag, Regensburg, 256 p.,în curs de publicare.
 10. Crizele modernității târzii, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012.
 11. Criză şi după criză. Schimbarea lumii , Eikon, Cluj, 2012, 342 p. (a treia ediţie)
 12. The Pragmatic Reconstruction of Philosophy, Cluj University Press, Cluj, 2012, 215 p.
 13. The Destiny of Europe, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, 496 p.
 14. România actuală (Diagnoză), Editura Eikon, Cluj, 2011, 250 p.
 15. După cincisprezece ani. Fifteen Years after (1998-2004 şi 2008-2012), Presa Universitară Cluj, 2011, 229 p.
 16. Riflessioni italiane, Grinta, Cluj, 2011, 182 p.
 17. Profilul și reforma Universităţii clujene, Presa Universitară Clujeană, 2011, 480 p. (a treia ediţie).
 18. Challenges, Values and Vision. The University of the 21st Century, Presa Universitară Clujeană, 2011, 475 p. (a doua ediţie).
 19. Argumentarea, Editura Academiei Române, București, 2010, 303 p.
 20. Absolutul astăzi. Teologia și filosofia lui Joseph Ratzinger, Editura Eikon, Cluj, 2010, 370 p.
 21. Fraţii mai mari. Întâlniri cu iudaismul, Editura Hasefer, Bucureşti, 2009, 270 p.
 22. Philosophie der europäischen Einigung, Presa Universitară Clujeană, 2009, 380 p.
 23. La Sortie du Relativisme, Editura Limes, Cluj, 2008, 324 p. (a doua ediţie).
 24. Philosophia et Theologia Hodie, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj, 2008, 580 p.
 25. Dialoguri cu David Ward, Henri Paul, Roland Lohkamp, Michel Grimaldi, E.S. Zenon Cardinal Grocholewski, Hans Gert Pöttering, E.S. Christoph Cardinal Schönborn, Î.P.S. Bartolomeu Anania, Robert S. Wistrich, Gianfranco Ghirlanda, Édith Cresson, Hans Küng, René-Samuel Sirat, Gianni Vattimo, Presa Universitară Clujeană, 2008, 389 p.
 26. Diagnoze: articole și eseuri, Editura Eikon, Cluj, 2008, 550 p.
 27. Relativism and Its Consequences. Relativismul și consecinţele sale, Presa Universitară Clujeană, 2007, 350 p.
 28. Anii reformei 1997-2000, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj, 2007, 570 p. (a doua ediţie).
 29. Filosofia lui Habermas, Editura Polirom, Iași, 2006, 520 p.
 30. Speranţa raţiunii. Interviuri, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj, 2006, 412 p.
 31. University Reform Today, Presa Universitară Clujeană, 2005, 450 p. (a patra ediţie).
 32. Bildung und Modernisierung, Presa Universitară Clujeană, 2005, 364 p. (a treia ediţie).
 33. Die kulturelle Wende. Philosophische Konsequenzen der Transformation, Presa Universitară Clujeană, 2004, 610 p.
 34. După unsprezece ani. Eleven Years after, Presa Universitară Clujeană, 2004, 110 p.
 35. Religia în era globalizării, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj, 2003, 285 p.
 36. Filosofia unificării europene, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj, 2003, 436 p. (a treia ediţie).
 37. Introducere în filosofia contemporană, Editura Polirom, Iași, 2002, 560 p. (a doua ediţie).
 38. Ieşirea din trecut (Documente și reflecţii), Alma Mater, Cluj, 2002, 264 p.
 39. Educaţia în tranziţie, Editura Dacia, Cluj, 1999, 126 p.
 40. Reconstrucţia pragmatică a filosofiei, Editura Polirom, Iași, 1998, 193 p.
 41. Academic Reform. A Case Study, Presa Universitară Clujeană, 1997, 100 p.
 42. Universitatea în tranziţie, Editura Apostrof, Cluj, 1996, 209 p.
 43. Philosophy in the Eastern Transition, Editura Apostrof, Cluj, 1995, 283 p. (versiune extinsă).
 44. Explorări în actualitate, Editura Apostrof, Cluj, 1995, 187 p.
 45. Introducere în metodologia și argumentarea filosofică, Editura Dacia, Cluj, 1992, 194 p.
 46. Raţionalitate, comunicare, argumentare, Editura Dacia, Cluj, 1991, 327 p.
 47. Cunoaștere și sens. Perspective critice asupra pozitivismului, Editura Politică, București, 1984, 256 p.
 48. Herbert Marcuse. Studiu critic, Editura Dacia, Cluj, 1980, 250 p.

B. Cărţi – coautor:

1.Über die postsekuläre Gesellschaft”, în  Quod iustum est et aequum, Poznan University, Metropolitan Archdioceze Poznan, Lodz, 2013, pp.424-449.

2.„Emancipation, assimilation, dissimilation”, în Roumanie, Israel, France: parcours juifs. Hommage au professeur Carol Iancu, Honore Champion, Paris, 2014, pp.87-111.

3 „Democracy as a Form of Life”, în Maria Marczewska-Rytko. Ed. Democratic Thought in the Age of Globalisation, Marie Curie-Sklodowska University Press, Lublin, 2012, p.15-38.

4„Politica e religione. Voegelin oggi” în Gian Franco Lami (a cura di) „Lo stato degli studi Voegeliniani a cinquant’anni dalla pubblicazione di Ordine e Storia”, Tipomonza, Milano, 2011, pp. 84-93.

5„Religion and the State Nowadays”, în Auflösung historischer Konflikte im Donauraum. Festschrift für Ferenc Glatz zum 70. Geburtstag, Arnold Suppan (Hrsg.), Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011, pp. 27-42.

6„The University of the 21st Century: Challenges”, în The International Journal of higher education and democracy – AUDEM, volumul 1, State University of New York Press, 2010, pp. 18-46.

7„Rumänien zwanzig Jahre nach den demokratischen Umbrüchen von 1989”, în Hans-Joachim Veen, Peter März, Franz-Josef Schlichting (Hrsg.), Die Folgen der Revolution. 20 Jahre nach dem Kommunismus, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 2010, pp. 83-99.

8„Multilingualism, multiculturalism and autonomy”, în Sjur Bergan și Radu Damian (Eds.), Higher education for modern societies: competences and values, Council of Europe higher education series No. 15, Council of Europe Publishing, 2010, pp. 49-55.

9„Die Funktion der kritischen Theorie im politischen Transformationsprozess Osteuropas”, în Cristian Alvarado Leyton, Philipp Erchinger (Hrsg.), Identität und Unterschied. Zur Theorie von Kultur, Differenz und Transdifferenz, Transcript Verlag, Bielefeld, 2010, pp. 263-275.

10„The University and the Relativism”, în Seminarium. Commentarii Pro Seminariis, Vocationibus Ecclesiasticis, Universitatibus et Scholis Catholicis, Nova Series Anno XLIX, No. 4, Città del Vaticano, octombrie-decembrie 2009, pp. 617-643.

11.„Competitiveness, Values, Vision (European Aspects)”, în Il Caleidoscopio delle identità. Contributi per l’Europa, a cura di Giuliana Parotto, EUT – Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2009, pp. 99-118.

12. „The University of the 21st century. Challenges”, în Rassegna di Pedagogia. Pädagogische Umschau, Fabrizio Serra Editore, Pisa – Roma, LXVII 1-4, Gennaio-Dicembre 2009, pp. 215-225.

13. Multiculturalism, inter-culturality and leadership”, în Higher Education at a time of transformation, Palgrave Macmillan, New York, 2009, pp. 57-58.

14.„The Way Out of Relativism. To the Firm Values”, în Andrei Marga, Theodor Berchem, Jan Sadlak (Eds.), Living in Truth. A Conceptual Framework for a Wisdom Society and the European Construction, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 111-126.

15,„Konkurenčnost, Vrednote, Vizija”, în Obrazi Evrope. Evropa, Svet in Humanost V 21. Stoletju, Inštitut Nove revije, zavod da humanistiko, Ljubljana, 2008, pp. 98-104.

16.„Sul concetto di Europa tra Settecento e Ottocento”, în Francesco Guida (a cura di), Dalla Giovine Europa alla Grande Europa, Carocci Editore, Roma, 2007, pp. 9-24.

17.„The Religious Turn. On the new Relation between Science, Philosophy and Religion”, în Miroslav Polzer, Silvo Devetak, Ludvik Toplak, Felix Unger and Maria Eder (Eds.), Religion and European Integration. Religion as a Factor of Stability and Development in South Eastern Europe, Volumul 6, Weimar, 2007, pp. 281-292.

18.„The Cultural Legitimacy of the European University”, în Seminarium. Commentarii Pro Seminariis, Vocationibus Ecclesiasticis, Universitatibus et Scholis Catholicis, Nova Series Anno XLVII, No. 2, Città del Vaticano, 2007, pp. 529-554.

19.„Die Wiederherstellung des Dreiecks, Jerusalem, Athen, Rom”, în Klaus Dethloff, Ludwig Nagl, Friedrich Wolfram (Hrsg.), «Die Grenze des Menschen ist göttlich», Beiträge zur Religionsphilosophie, Parerga Verlag, Berlin, 2007, pp. 69-105.

20.„La correlación de las identidades”, în Christian Wenzlaff – Eggbert (Ed.), Europa como espacio cultural: La identidad y las instituciones europeas, „Kölner Beiträge zur Lateinamerica – Forschung”, Hrsgb. von Christian Wentzlaff-Eggbert und Martin Traine, Universität zu Köln, 2006, pp. 12-25.

21.„Academic Consequences of Globalisation. Open markets, autonomous organizations, creative minds”, în Malcolm H. Field, James Figan (Eds.), Education Across Borders. Philosophy, Policy, Pedagogy. New Paradigms and Challenges, Waseda University, Tokyo, 2005, pp. 17-28.

22.„Die Mission und die Funktionen der Universität heute”, în Universität in der Gesellschaft. Verantwortung und Chancen für die Zukunft. Wilfried Böhm und Martin Lindauer (Hrsg.), Ernst Klett  Verlag, Stuttgart, Dusseldorf, Leipzig, 2003, pp.183-211.

23.„Ein großer Schritt voran. Über das Österreichische Universitätsgesetz 2002”, în Stefan Titscher, Sigurd Hollinger (Hrsg.), Hochschulreform in Europa – konkret. Österreichs Universitäten auf dem Weg vom Gesetz zur Realitat, Leske und Budrich Verlag, Opladen, 2003, pp. 23-40.

24.„Die Bedeutung der Bibel für die Kultur in Rumänien”, în Karl Schwarz und Wolfgang Wischmeyer, SOMEF. Süd-Ost-Mittel-Eurpäischer Fakultätentag für Evangelische Theologie. Dokumentation der Kongresse 1999 und 2001, Viena, 2002, pp. 127-136.

25.„Europäische Identitätsbildung in Osteuropa”, în Ludwig Kühnhardt (Hrsg.), Europäische Identität: Paradigmen und Methodenfragen, CEIS, Bonn, 2001.

26.„Remembrance of Tragedy”, în The Stockholm International Forum on the Holocaust, Proceedings, Stockholm, 2000, pp.143-144.

27.„Vom Relativismus zu festen Werten”, în Horst Fassel und Christoph Waack (Hrsg.), Regionen im Östlichen Europa – Kontinuitäten, Zäsuren und Perspektiven, Im Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität Tübingen, 2000, pp. 5-14.

28.„Quality of Education and Social Cohesion”, în Strengthening the Common European House of Education. Social Cohesion and Quality – a Challenge for Education, Portugalia, 2000, pp.18-20.

29.„Sprache als Machtinstrument”, în Krista Zach (Hrsg.), Rumänien im Brennpunkt, Verlag Süd-Ostdeutsches Kulturwerk, München, 1998, pp. 271 – 282.

30.„Grenzen und Dilemmata der Transformation”, în Armin Nassehi (Hrsg.), Nation, Ethnie, Minderheit. Beiträge zur Aktualität ethnischer Konflikte, Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, 1997, pp. 409-426.

32.„The Culture of Scholarship in Europe Today”, în Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences, Volumul 123, Nr. 3, 1997, pp.171-184.

32.„Limits and Dilemmas of Transition”, în Elzbieta Matynia (ed.), Grappling with Democracy. Deliberations on Post-Communist Societies (1990-1995), Sociologicke Nakladatelstvi, Praga, 1996, pp. 92-100.

33.„The Modern World and the Individual”, în Bernd Magnus and Stephen Cullenberg (eds.), Whither Marxism? Global Crises in International Perspectives, Routledge, New-York și Londra, 1995, pp. 79-108.

34. Romeo Couți, România într-o lume în schimbare. Interviuri cu Andrei Marga, Editura ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2013, 242 p.

C. Traduceri din limba germană și editări ale unor traduceri din limba engleză și limba germană:

1. Jürgen Habermas, Cunoaștere și comunicare, Editura Politică, București, 1983 (în colaborare).

2. Manfred Riedel, Comprehensiune sau explicare?, Editura Dacia, Cluj, 1989.

3. Filosofia americană. Antologie, Volumul 1, Filosofia americană clasică. „Introducere”, Editura All, București, 2000 (editare).

4. Hans Küng, Judaismul, Editura Hasefer, București, 2005, „Introducere: O cotitură istorică”.

5. Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger, Dialectica secularizării. Despre raţiune și credinţă, Editura Apostrof, Cluj, 2005, „Introducere: Premisele unei dezbateri epocale: Habermas – Ratzinger”.

6. Joseph Ratzinger Benedict XVI, Interpretarea biblică în criză, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj, 2008, „Introducere: Metodologia lui Joseph Ratzinger”.

7. Joseph Ratzinger Benedict XVI, Europa în criza culturilor, Editura Apostrof, Cluj, 2008, „Introducere: Europa lui Joseph Ratzinger”.

8. Andrei Marga, Theodor Berchem, Jan Sadlak (eds.), Living in Truth. A Conceptual Framework for a Wisdom Society and the European Construction, Presa Universitară Clujeană, 2008.

D. Studii şi Articole în diferite limbi (listă selectivă): (peste 30 de studii şi articole cotate în bazele de date internaţionale)

 1. „Religion and the State Nowadays”, în Reason and Faith at the Beginning of the New Millennium, Monica Meruţiu (ed.), Cluj-Napoca, EFES, 2011, pp. 21-38.
 2. The European Identity. A generative concept, în Christian Wentzlaff-Eggbert (ed.), Cádyz y la Compte.
 3. About University Governance”, în Balkan Universities network meeting ”Balkan spring educational conference  – Challenges of Higher Education Institutions in the Balkans, Trakya University, 2010, pp. 92-110.
 4. „Consequences of the crises: new concepts”, în Society and EconomyJournal of the Corvinus University of Budapesta, Budapesta, 2010, pp. 179-194.
 5. „Intentionnalité et Signification”, în Studia Europaea, Nr. 3, Cluj-Napoca, 2010, pp. 5-21.
 6. „Emancipation, Assimilation, Dissimilation”, în Studia Judaica, XVIII, Cluj-Napoca, 2010, pp. 17-39.
 7. „Prospettive del sistema universitario romeno: attuazione del Processo di Bologna”, în Michele Marsonet (a cura di), Atti del Convegno Genova, la Romania e l’Europa, Genova, 29-30 Gennaio 3010, Brigati, Genova, 2010, pp. 15-32.
 8. „Europe and America”, în Ernest H. Latham, Jr. (Ed.), US – Romanian Relations in the Twentieth Century, Presa Universitară Clujeană, 2010, pp. 19-30.
 9. „Die Krise 2008-2009”, în Nóda Mózses, Zamfir Korinna, Diósi Dávid, Bodó Márta (Eds.), Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: a 60 éves Marton József köszöntése, Szent István Társulat, Budapesta, Verbum, Cluj-Napoca, 2010, pp. 275-288.
 10. „Foreword: The Applied Theory of Multiple Identities”, în Rareș Moldovan, Petronia Petrar (Eds.), Constructions of Identity (V), Editura Napoca-Star, Cluj-Napoca, 2009, pp. 5-6.
 11. „Emancipation, assimilation, dissimilation”, în Alina Branda, Ion Cuceu (Eds.), Romania Occidentalis, Romania Orientalis. Festschrift für Ion Taloș, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, pp. 371-387.
 12. „Democracy as Form of Life”, în Eurolimes. Journal of the Institute for Euroregional Studies „Jean Monnet” European Centre of Excellence, University of Oradea & University of Debrecen, Volume 8, Autumn 2009, pp. 141-153.
 13. „Le radici comuni dell’Europa: il giudaismo e il cristianesimo”, în La Gazzada, Istituto Superiore di Studi Religiosi, Fondazione Ambrosiana Paolo VI, Nr. 57/XXIX, II, 2009, pp. 31-38.
 14. „Joseph Ratzingers Methodologie”, în Transylvanian Review, Volum XVIII, Nr. 3, 2009, Cluj, pp.106-123.
 15. „European Consequences of Moses Maimonides’ Thinking?”, în Studia Judaica, Vol. XVII, Cluj-Napoca, 2009, pp. 19-35.
 16. „Values of the University”, în Jan Sadlak, Klaus Hüfner, Remus Pricopie și Laura Grünberg (Eds.), Topical Contributions and Outcomes, UNESCO-CEPES Forum on Higher Education in the Europe Region: Access, Values, Quality and Competitiveness, București, 2009, pp. 151-174.
 17. „Freiheit, Reform, europäische Integration (Über die kritische Theorie)”, în Rainer Schubert și Mihai-Andrei Todoca (Eds.), Aufklärung heute / Iluminismul astăzi, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 161-195.
 18.  Multiculturalism, Interculturality and Leadership”, în Higher Education in the World 3, Palgrave Macmillan, New York, 2008, pp. 114-118.
 19.  „Management, Strategic Planning and Vision.
 20. Practical Aspects”, în Journal of University Development and Academic Management, Presa Universitară Clujeană, Volume V, No. 9-10, Septembrie 2008, pp. 49-60.
 21. „The University of the 21st Century. Challenges”, în Journal of University Development and Academic Management, Presa Universitară Clujeană, Volume V, No. 9-10, Septembrie 2008, pp. 117-149.
 22. „What is Kabbalah?”, în Studia Judaica, Volumul XVI, Cluj-Napoca, 2008, pp. 22-29.
 23. „Nietzsches Europa”, în Ștefan Cobzaș (Ed.), Topics in Mathematics, Computer Science and Philosophy. A Festschrift for Wolfgang W. Breckner on his 65th Anniversary, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 1-22.
 24. „The Frontiers of Europe”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Studia Europaea, LII, 3, Cluj-Napoca, 2007, pp. 5-11.
 25. „Die Öffnung des Ostens. Wiederbelebung der demokratischen Traditionen”, în Dr. Christian Bode und Dr. Dorothea Jecht (Hrsg.), 20 Jahre „Wandel durch Austausch”, Festschrift für Theodor Berchem,  Moeker Merkur Druck und Medien GmbH & Co. KG, Köln, 2007, pp. 81-85.
 26. „Az oktatásügy szükséges reformjai”, în Aki a gondolatokat tettre váltja. Tanulmánykötet a 60 éves Koltai Dénes tiszteletére, Pécs, 2007, pp. 131-139.
 27. „Pragmatism and the American Mind”, în Philosophy of Pragmatism. Religious Premises, Moral Issues and Historical Impact, Cluj, 2007, pp. 3-19.
 28. „On the Intellectual Origins of the Jewish State„, în Studia Judaica, Volumul XV, Cluj-Napoca, 2007, pp. 20-29.
 29. „Über die postsäkulare Gesellschaft”, în Atheismen und Säkularisierung oder Wie religiös sind noch die Bürgergesellschaften Europas, Stift Heiligenkreuz – Kaisersaal, 2006, pp. 213-230.
 30. „Le nouveau concept de l’homme”, în Emilian Cioc și Ciprian Mihali (Eds.), L’Europe à venir : sécularisation, justice, démocratie, Actes de l’Université européenne d’été du réseau OFFRES, IDEA Design & Print, Cluj-Napoca, 3-13 septembrie 2006, pp. 15-23.
 31. „The Cultural Legitimacy of the European University”, în Higher Education in Europe, Volumul 31, Nr. 4, 2006, pp. 425-438.
 32. „Europeanization in Higher Education: the Legitimacy of the University”, în Ivan Rozman & Lucka Lorber (Eds.), The Role of Universities and the Competitiveness of the Danube Region, Universitatea Maribor, 2006, pp. 81-94.
 33. „Le Débat Habermas – Ratzinger. Convergences et implications”, în Conscience et Liberté, Berna, Nr. 66, 2005, pp. 65-77.
 34. „Europeanization in Educational Policy and Recent Developments within Bologna Process”, în Jan de Groof, Gracienne Lauwers (Eds.), Cultural and Educational Rights in the Enlarged Europe, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2005, pp. 157-166.
 35. „Korszerüség, vallás és müvelödés”, în Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára, Cluj, 2004, pp. 131-143.
 36. „Hannah Arendt and History”, în Studia Judaica, Volumele XI-XII, Cluj-Napoca, 2004, pp. 137-160.
 37. „Multicultural Education in Romania”, în International Journal for Education Law and Policy, Antwerp, 2004, pp. 45-53.
 38. „Internationalisation of European Universities”, în Atenei, Review of Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Roma, 2003.
 39. „Kompatibilisierung der Unterrichtsyssteme”, în Institut für Donauraum und Mitteleuropa Info, Sonderheft 8, 2003, pp. 12-15 și 17-18.
 40. „Reform of Education in Romania in the 1990s: A Retrospective”, în Higher Education in Europe, Vol. XXVII, Nos. 1-2, 2002, pp. 123-135.
 41. „Choices for a High Performant University”, în Salzburg Seminar, Universities Project. Final Report 1997-2002, Salzburg, Viena, Middelburg, 2002, pp. 38-42.
 42. „University Autonomy in Romania”, în Autonomy and Responsibility. The Universities’ Obligations for the XXI Century, Bologna University Press, Bologna, 2002, pp. 81-88.
 43. „From Teleology to Awareness of Possibility. The Existentialist Turn in Philosophy and Judaism”, în Studia Judaica, Vol. X, Cluj-Napoca, 2001 pp. 204-210.
 44. „Brain Drain and Professional Development”, în Attracting Young Scientists, Sofia, 2002.
 45. „University Interaction in Central and South Eastern Europe”, în Higher Education in Europe, Volumul XXVI, Nr. 2, 2001, pp. 165-169.
 46. „Changes in the Education for Roma”, în International Expert Symposium on Roma Questions, Ambasada Finlandei, București, 2000, pp. 14-16.
 47. „Babeș-Bolyai University”, în UNESCO-CEPES Studies in Higher Education. Ten Years After and Looking Ahead: A Review of the Transformation of Higher Education in Central and Eastern Europe, București, 2000, pp. 249-267.
 48. „Die Universität als Forum des Kulturdialogs. Das Beispiel Klausenburg”, în Horst Förster und Horst Fassel (Hrsg.), Kulturdialog und akzeptierte Vielfalt? Rumänien und rumänische Sprachgebiete nach 1918, Jan Thorbecke Verlag, Stuttgart, 1999, pp. 43-56.
 49. „Guidelines for the Reform of Education”, în Higher Education in Europe, Volumul XXIV, Nr. 1, 1999, pp. 131-139.
 50. „The Universities New Future in Europe”, în CRE Action. Revue de l’Association des Universités Européennes, Berlin, 1998, pp. 65-70.
 51. „Die rumänisch–deutschen Kulturbeziehungen nach 1989. Die Erfahrung der „Babeș-Bolyai” Universität Klausenburg”, în Krista Zach (Hrsg.), Rumänien im Brennpunkt, Verlag Süd-Ostdeutsches Kulturwerk, München, 1998, pp. 111-118.
 52. „The Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca”, în Andris Barblan, Catherine Fayaut, Mary O’Mahony (eds.), An European Agenda for Change in Higher Education in the XXI Century. Twenty Case Studies, UNESCO, CRE, Genova, 1998, pp.7-29.
 53. „Experiencing Multicultural Organisation: The Case of Babeș-Bolyai University”, în Higher Education in Europe, Volumul XXIII, Nr. 1, 1998, pp. 77-82.
 54. „Die Ausbildungreform in Rumänien” în Horst Fassel (Hrsg.), Wissenschaftstrukturen in Rumänien vor und nach 1989. Funktionsmodelle und Entwürfe, Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen, 1998, pp. 9-18.
 55. „Über die kulturellen Ressourcen des Demokratisierung. Der Fall Rumänien”, în Emeritierung von Georg Weber, Westfälische Wilhelms – Universität zu Münster, 1997, pp. 21-32.
 56. „Reforming the Postcommunist University”, în Journal of Democracy, April 1997, Washington DC, pp.159-167.
 57. „Europa and America”, în Transylvanian Review, Volumul VI, Nr. 4, 1997, Cluj, pp.14-25.
 58. „Lucian Blaga’s Philosophy of Science”, în Transylvanian Review, Volumul V, Nr. 1, 1996, Cluj, pp. 52-62.
 59. „Rumänische ethnische Identifizierung”, în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, Heft 1, 1995, pp. 35-45.
 60. „Cultural and Political Trends in Romania Before and After 1989”, în East European Politics and Societies, University of California Press, Volumul 7, Nr. 1, 1993, pp. 14-32.
 61. „Vernunft und Schaffen. Über Constantin Noica’s Philosophie”, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Philosophia, 1, Cluj-Napoca,1990.
 62. „Liberté et raison. A propos du destin de la Révolution française”, în Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie, Cluj, 1989.
 63. „On Rationality”, în Noesis, București, Nr. 1, 1988.
 64. „La rationalité de la science”, în Revue Roumaine de Sciences Sociales. Philosophie et logique, București, 1987.
 65. „Objectivity and Interest in Knowledge”, în Noesis, București, Nr. 2, 1984.
 66. „Sobra los tipos des sciencias”, în Revue Roumaine des Sciences Sociales. Philosophie et logique, Nr. 4, 1984.
 67. „On Meaning”, în Revue Roumaine de Sciences Sociales, Philosophie et Logique, Nr. 2-3, 1983.

E. Studii şi Articole în limba română (listă selectivă):

 1. Raționalitate şi complexitate (Asupra concepției lui Luhmann)”, in Revista de Filosofie, No. 5, 1987, Bucharest.

 2. Raționalitatea şi tipurile ei”, in Revista de Filosofie, No. 3, 1987, Bucharest.

 3. Pragmatismul lui Peirce”, in Revista de Filosofie, No. 6, 1986.

 4. Pragmatismul transcendental şi problema cunoaşterii”, in Revista de Filosofie, No. 4, 1986.

 5. Asupra filosofiei lui Bolzano”, in Revista de Filosofie, No. 2, 1986.

 6. Raționalitate, comunicare, argumentare (schiță a ideii de rațiune)”, in Studia, Philosophia, No. 2, 1986.

 7. Raționalismul metodic”, in Revista de Filosofie, No. 3, 1985, Bucharest.

 8. Logica explicației acțiunilor”, in Studia, Philosophia, 1984, Cluj.

 9. Despre teoria intereselor de cunoaştere”, in Revista de Filosofie, No. 5, 1984, Bucharest.

 10. Jaspers versus Heidegger”, in Revista de Filosofie, No. 4, 1983, Bucharest.

 11. Perspectivismul lui Ortega y Gasset”, in Revista de Filosofie, No. 1, 1983, Bucharest.

 12. Conceptualizări filosofice în opera lui Habermas”, in Revista de Filosofie, No. 2, 1982, Bucharest.

 13. Hermeneutica filosofică şi reabilitarea filosofiei practice”, in Revista de Filosofie, No. 1, 1982, Bucharest.

 14. Raționalismul relativist al lui von Wright”, in Studia Universitas Babeş-Bolyai. Philosophia, 1981.

 15. Opera lui Horkheimer”, in Studia Universitas Babeş-Bolyai. Philosophia, 1978.